HƯỚNG DẪN TẠO FILE HOST VÀO FACEBOOK

Hướng dẫn tạo file host cho win xp và win 7

Các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây để có thể vào facebook mà không bị chặn nhé, đây là cách thay đổi file host để vào facebook nhanh nhất

Hướng dẫn sửa đổi file host để có thể vào facebook

Bước 1: Tìm đến thư mục host trên window của bạn
Bạn tìm file host theo đường dẫn sau : C:\Windows\System32\drivers\etc
sẽ có 1 file tên là hosts (không có đuôi)
huong dan tao file host vao facebook Ảnh minh họa(bước 1)
Bước 2: sửa file host
Mở file host bằng cách nhấp đúp hoặc click chuột phải chọn Openwith >>Chọn Notepad (hoặc double-click vào nó rồi cũng chọn Notepad) rồi bấm ok
huong-dan-sua-file-host-vao-facebook

ban đầu khi file host mở bằng note page sẽ như hình bên dưới này
huong-dan-sua-file-host-vao-facebook

Bước 3: copy đoạn code mới nhất dán vào file host

Copy dãy file host sau rồi chèn vào dòng dưới cùng của file host nhé
60.254.131.53 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.63 static.ak.fbcdn.net
60.254.131.64 profile.ak.fbcdn.net
60.254.131.72 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.27 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.26 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.34 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.8 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.19 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.25 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.11 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.17 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.32 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.11 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.9 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.18 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.33 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.131.63 static.ak.facebook.com
60.254.131.53 static.ak.facebook.com
60.254.131.80 external.ak.fbcdn.net
60.254.131.54 external.ak.fbcdn.net
60.254.131.55 creative.ak.fbcdn.net
60.254.131.56 creative.ak.fbcdn.net

huong-dan-sua-file-host-vao-facebook
Sau đó bạn đóng file host lại nó sẽ hỏi có muốn lưu đè lên file cũ không thì bạn bấm ok để nó lưu đè file cũ nhé

Các bạn copy file host trên hoặc tải file hots tại đây, nếu không lưu được file host vào máy tính thì xem hướng dẫn bên dưới này nhé

LỖI KHÔNG LƯU ĐƯỢC FILE HOST VÀO MÁY TÍNH

Các cách vào FaceBook được xem nhiều nhất